1. DE
  2. ENG
  3. SLO
  4. HRV
Instrument pretpristupne pomoći SI EU HR

Gdje se nalazim: Početna » O Gps-u

O GPS kartama i primjeni

Glavni izbornik

Većina današnjih ručnih GPS uređaja podržava učitavanje rasterskih karata i njihovu upotrebu u navigaciji. To znači da se na memoriju uređaja mogu spremiti datoteke koje sadrže slikovni prikaz karografske podloge i njihovo geotagiranje, kako bi bili korisni i primjenjivi za upotrebu na terenu. (Koliko karata se može spremiti u memoriju, te u kojoj kvaliteti, ovisi o samom uređaju.)

Popis instaliranih karata

Rasterske karte, u odnosu na vektorske karte koje se koriste u auto navigacijskim uređajima, razlikuju se u samoj primjeni. Ovisno o kvaliteti korištenja kartografske podloge, one mogu biti vrlo detaljne (čak i preglednije od izrađenih vektorskih karata), a koristiti se mogu kartografske podloge preuzete sa interneta te orto foto geo-referencirane slike. Kod preuzimanja karata potrebno je obratiti pažnju na prava i uvjete korištenja. Nedostatak rasterske karte je veličina slike koja se može učitati u navigacijski uređaj (obično je to 1024x1024 piksela, u omjeru stranica 1:1, ukoliko slika bude veća od 1 Mega pixel, software uređaja automatski vrši kompresiju, pa će slika karte biti u slabijoj kvaliteti.

Izbornik

Osim karata koje svaki korisnik može sam pripremiti za korištenje na svom uređaju, postoje i gotove topografske karte (za naše područje AdriaTOPO) koje se mogu kupiti u specijaliziranim trgovinama ili Internetu.

Kod primjene karata i podloga na projektu Mura-Drava bike, naglasak je bio na primjeni karata za biciklističke uređaje i mogućnost izrada ruta.

Područje biciklističkih trasa detaljno je mapirano, te su izrađene vektorske karte koje možete preuzeti za korištenje na navigacijskim uređajima.

Učitavanje GPX datoteka

Nakon instalacija karata, možete preuzeti i filove samih trasa. Odabirom svake pojedine trase navigacijski uređaj vas može navigirati do početka trase. Kad stignemo na početak trase, uređaj nas vodi kroz trasu, upozorava na pozicije skretanja, te ima mogućnost prikaza uvrštenih POI lokacija.

GPS uređaj s kartom